Miljö

Miljö

Miljöfrågor är mycket viktiga för vår förening. Det handlar om vår boendemiljö, hur vi sköter vår trädgård, hur vår stadsmiljö påverkar oss men även hur vi påverkar vår yttre miljö såsom avfall, energi och buller.

 

Tveklöst är det så att vi alla har ett ansvar och vi kan påverka vår omvärld på olika sätt. Ur föreningens perspektiv så kan styrelsen genom kloka val minska vår gemensamma miljöbelastning.

 

Vår energiförbrukning är viktig och den bör konsumeras klokt och med omdöme. Självklart är det så att vi använder lågenergilampor och vi har en modern fjärrvärmecentral som minskat vår värmeförbrukning med 10-15%.

Framgent finns det en stor utmaning i hur vi kan minska vår förbrukning ytterligare och kanske hitta nya förnyelsebara energikällor. Föreningen har en Energi & Miljögrupp som jobbar just ed dessa frågor med uppdrag att staka ut vår framtida inriktning.

 

Vår avfallshantering står inför en större förändring om hur vi ska hantera vår organiska fraktion och Stockholm Stad har redan flaggat för att den ska anvndas för att producera biogas. En synnerligen välkommen förändring och redan idag så sorteras avfallet i 6 fraktioner, 1 inom vår egen gård vilket är matavfall och resten i av staden uppställda kärl inom samma kvarter.

 

Vi har även en gemensam gård som är viktig för boendemiljön ch en oas fjärran från stadens buller vilken trädgårdsgruppen sköter om på ett förträffligt sätt. Eftersom det bor flera barn i föreningen är det viktigt att gården fungerar även för dem.

 

Vidare så har vi alla trevliga grannar vilket är nog så viktigt och störningar på nätterna brukar hanteras föredömligt.

 

Trivselgruppen arrangerar regelbundet trevliga träffar bland annat i samband med trivseldagar och luciakaffe.

 

Miljö är för oss ett stort begrepp, det är den vi lever i.

 

Copyright © All Rights Reserved