Leverantörer och avtal

Våra leverantörer & avtal

Leverantörer

Värme: Fortum AB

El: Ellevio AB

Vatten & avlopp: Stockholm Vatten

Försäkring: Länsförsäkringar

Bank: SEB

Förvaltning: SBC

 

Hantverkare

Lås: Hornsplans lås, 08 668 68 78

Rör: LB Rör och Värmesystem AB, Andreas, 072 366 66 00

Porttelefoner: Nordisk Elmontering, Ola Hörnell 073 353 08 72

Elektricitet: Ellight Helge Andersson AB, 08 817 080

Glasmästare: Allas glasmästeri, 08 32 27 11

Flytt/tömning: NLSflytt, Mirza, 073 315 71 51

Trädmästare: 08 656 55 07

Klottersanerare: Klotter Off, 08 510 13 040, klotteroff@telia.com

Stuprör: RH Stockholms takentreprenör 070 471 14 30

Snickare: Sköndals parkett och bygg, 070 99 38 230

 

Fakturor

Föreningens fakturor ska skickas till följande adress:

Brf Formen 1

c/o SBC

Box 5

851 02 Sundsvall

 

Rabatter

Brf Formen1 är medlemmar i Fastighetsägarföreningen och därigenom kan medlemmar få rabatt hos olika handlare. Vårt medlemsnummer är 23917.

Mer information finns via följande länk:

http://www.fastighetsagarna.se/stockholm/for-medlemmar/formanskortet_1

Copyright © All Rights Reserved